Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Polega ona na przyjęciu pełnej odpowiedzialności za park paletowy klienta.
Do naszych obowiązków w ramach tej usługi należy:

  • prowadzenie ewidencji ilościowej palet wysłanych z towarem przez naszego klienta do odbiorców oraz prowadzenie monitoringu zwróconych palet
  • dokonywanie selekcji palet zwróconych od klientów Palety są sortowane a w razie potrzeby remontowane i oddawane do kolejnego użytku
  • uzupełnienie parku paletowego klienta o nowe palety w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania
  • dostarczenie palet na linie produkcyjną