Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach tej usługi prowadzona jest dla naszego klienta ewidencja palet wysyłanych z towarem do odbiorców docelowych.

Schemat

Zwrot palet od klienta jest kontrolowany i monitorowany przez naszych pracowników. Dla prawidłowej i płynnej obsługi tworzone są magazyny buforowe, w których przygotowywane są palety do ponownego wykorzystania.